เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน651.15651.16651.15187.17129.93131.8371.26 %80.05 %79.75 %
ตุลาคม651.15651.15651.15190.05130.1982.2470.81 %80.01 %87.37 %
พฤศจิกายน651.15651.15651.15181.47105.76174.5672.13 %83.76 %73.19 %
ธันวาคม651.15651.15651.15170.92229.86222.4073.75 %64.70 %65.85 %
มกราคม651.15708.20727.22391.08416.2580.0539.94 %41.22 %88.99 %
กุมภาพันธ์651.15708.20727.22416.38407.44170.3736.06 %42.47 %76.57 %
มีนาคม651.15651.15689.18150.7778.02206.6576.85 %88.02 %70.01 %
เมษายน651.15651.15651.15115.4988.42181.4082.26 %86.42 %72.14 %
พฤษภาคม651.15651.15651.15224.2299.54111.5765.57 %84.71 %82.87 %
มิถุนายน651.15689.18632.14140.12196.79126.2378.48 %71.45 %80.03 %
กรกฎาคม651.15689.18632.14105.73188.27119.2083.76 %72.68 %81.14 %
สิงหาคม651.15689.18708.20216.33206.3269.9866.78 %70.06 %90.12 %
รวม 6 เดือน3,906.904,021.014,059.041,537.061,419.43861.4560.66 %64.70 %78.78 %
รวม 12 เดือน7,813.808,042.008,023.002,489.712,276.801,676.4768.14 %71.69 %79.10 %