เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน768.58787.59787.59211.85153.90170.0572.44 %80.46 %78.41 %
ตุลาคม749.56787.59787.5938.00111.15140.5594.93 %85.89 %82.15 %
พฤศจิกายน749.56787.59787.59346.75218.50237.5953.74 %72.26 %69.83 %
ธันวาคม825.62768.58787.59248.90126.35180.4669.85 %83.56 %77.09 %
มกราคม825.62768.58787.59207.10230.85105.4074.92 %69.96 %86.62 %
กุมภาพันธ์844.64768.58787.59300.20292.60184.1964.46 %61.93 %76.61 %
มีนาคม844.64768.58787.59296.40211.85115.3064.91 %72.44 %85.36 %
เมษายน844.64787.59730.54247.0047.5097.3470.76 %93.97 %86.68 %
พฤษภาคม844.64787.59692.51195.7093.1040.2176.83 %88.18 %94.19 %
มิถุนายน844.64825.62711.53228.00166.25164.8373.01 %79.86 %76.84 %
กรกฎาคม844.64825.62711.53190.00130.15148.3677.51 %84.24 %79.15 %
สิงหาคม844.64825.62825.62132.05225.1589.1384.37 %72.73 %89.20 %
รวม 6 เดือน4,763.584,668.514,725.541,352.801,133.351,018.2471.60 %75.72 %78.45 %
รวม 12 เดือน9,831.429,489.139,184.862,641.952,007.351,673.4173.13 %78.85 %81.78 %