เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน746.22689.17708.19317.8689.72211.6657.40 %86.98 %70.11 %
ตุลาคม746.22689.17708.19319.66201.77125.3257.16 %70.72 %82.30 %
พฤศจิกายน746.22689.17708.19431.37166.44122.0442.19 %75.85 %82.77 %
ธันวาคม746.22689.17708.19219.91115.67117.6570.53 %83.22 %83.39 %
มกราคม746.22689.17708.19248.41236.86114.5766.71 %65.63 %83.82 %
กุมภาพันธ์746.22689.17708.19206.54209.40143.5972.32 %69.62 %79.72 %
มีนาคม746.22689.17708.19269.16240.96294.8563.93 %65.04 %58.37 %
เมษายน746.22689.17727.20206.19124.0090.4272.37 %82.01 %87.57 %
พฤษภาคม746.22689.17727.20220.61141.14150.2570.44 %79.52 %79.34 %
มิถุนายน746.22689.17727.20171.0291.65125.6477.08 %86.70 %82.72 %
กรกฎาคม746.22689.17727.20142.50276.2692.3380.90 %59.91 %87.30 %
สิงหาคม746.22689.17727.20301.89200.96111.8159.54 %70.84 %84.63 %
รวม 6 เดือน4,477.324,135.024,249.141,743.731,019.86834.8361.05 %75.34 %80.35 %
รวม 12 เดือน8,954.648,270.048,593.333,055.102,094.841,700.1365.88 %74.67 %80.22 %