เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน534.15515.13534.15310.93209.00243.0941.79 %59.43 %54.49 %
ตุลาคม534.15515.13534.15181.34125.40189.7466.05 %75.66 %64.48 %
พฤศจิกายน534.15515.13534.15329.8994.68180.2738.24 %81.62 %66.25 %
ธันวาคม534.15534.15534.15164.35183.42115.3669.23 %65.66 %78.40 %
มกราคม534.15534.15515.13176.70204.22212.6966.92 %61.77 %58.71 %
กุมภาพันธ์534.15534.15515.13361.74204.22217.5032.28 %61.77 %57.78 %
มีนาคม534.15515.13496.12210.41122.96206.6760.61 %76.13 %58.34 %
เมษายน534.15534.15496.12259.34243.18104.2251.45 %54.47 %78.99 %
พฤษภาคม534.15534.15496.12313.52110.93157.9241.31 %79.23 %68.17 %
มิถุนายน534.15534.15496.12277.62191.17212.2448.03 %64.21 %57.22 %
กรกฎาคม534.15534.15496.12150.19278.66104.2271.88 %47.83 %78.99 %
สิงหาคม534.15572.18496.12214.21185.85104.2259.90 %67.52 %78.99 %
รวม 6 เดือน3,204.903,147.843,166.861,524.941,020.941,158.6552.42 %67.57 %63.41 %
รวม 12 เดือน6,409.806,371.756,143.582,950.222,153.692,048.1253.97 %66.20 %66.66 %