เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน611.20573.17573.17144.89172.51236.2776.29 %69.90 %58.78 %
ตุลาคม573.17554.15554.1566.15140.89207.9588.46 %74.57 %62.47 %
พฤศจิกายน592.19554.15554.15252.55235.80118.6457.35 %57.45 %78.59 %
ธันวาคม592.19573.17554.15122.49180.54333.2579.32 %68.50 %39.86 %
มกราคม592.19592.19554.15243.37351.11209.9258.90 %40.71 %62.12 %
กุมภาพันธ์592.19592.19554.15186.04170.70190.0768.58 %71.18 %65.70 %
มีนาคม592.19592.19554.15227.66338.06300.5861.56 %42.91 %45.76 %
เมษายน592.19573.17554.15177.74153.2961.4669.99 %73.26 %88.91 %
พฤษภาคม611.20573.17554.15240.24247.40226.1560.69 %56.84 %59.19 %
มิถุนายน592.19573.17554.15279.55329.29259.0352.79 %42.55 %53.26 %
กรกฎาคม592.19573.17554.15247.03278.21131.1358.29 %51.46 %76.34 %
สิงหาคม592.19573.17554.15172.27274.16296.3370.91 %52.17 %46.52 %
รวม 6 เดือน3,553.133,439.023,343.921,015.491,251.551,296.0971.42 %63.61 %61.24 %
รวม 12 เดือน7,125.286,897.066,668.822,359.972,871.962,570.7766.88 %58.36 %61.45 %