เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,015.77996.76958.73296.40183.89279.3770.82 %81.55 %70.86 %
ตุลาคม996.761,015.77958.73196.65299.12101.7780.27 %70.55 %89.38 %
พฤศจิกายน996.761,034.79958.73379.37188.53267.6761.94 %81.78 %72.08 %
ธันวาคม996.761,034.79958.73190.00230.18272.5780.94 %77.76 %71.57 %
มกราคม996.761,053.81958.73219.45383.67160.3477.98 %63.59 %83.28 %
กุมภาพันธ์1,015.771,034.79643.00481.65279.70160.2552.58 %72.97 %75.08 %
มีนาคม996.761,034.79643.00244.15258.27382.0775.51 %75.04 %40.58 %
เมษายน1,034.791,034.79681.03247.00248.95117.8876.13 %75.94 %82.69 %
พฤษภาคม1,034.79996.76681.03209.9585.89200.8679.71 %91.38 %70.51 %
มิถุนายน1,034.79958.73643.00300.20208.58184.8470.99 %78.24 %71.25 %
กรกฎาคม920.69939.71623.96181.16363.60211.0080.32 %61.31 %66.18 %
สิงหาคม920.69977.74623.96293.44261.65172.0168.13 %73.24 %72.43 %
รวม 6 เดือน6,018.586,170.715,436.651,763.521,565.081,241.9770.70 %74.64 %77.16 %
รวม 12 เดือน11,961.0912,113.239,332.633,239.422,992.022,510.6272.92 %75.30 %73.10 %