เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,981.4715,180.116,439.473,728.603,920.005,654.076.35 %74.18 %12.20 %
ตุลาคม3,981.476,384.854,937.363,728.604,665.605,534.006.35 %26.93 %-12.08 %
พฤศจิกายน3,981.476,384.854,937.363,384.244,772.005,744.0015.00 %25.26 %-16.34 %
ธันวาคม3,981.476,384.854,937.363,672.604,679.854,595.407.76 %26.70 %6.93 %
มกราคม3,981.476,057.124,937.364,258.504,658.254,390.40-6.96 %23.09 %11.08 %
กุมภาพันธ์3,981.476,057.124,937.364,203.504,636.654,089.30-5.58 %23.45 %17.18 %
มีนาคม3,981.476,057.124,937.364,195.004,600.803,837.55-5.36 %24.04 %22.28 %
เมษายน3,981.476,057.124,937.364,411.905,745.203,486.50-10.81 %5.15 %29.39 %
พฤษภาคม3,981.476,057.124,937.364,428.905,875.403,486.50-11.24 %3.00 %29.39 %
มิถุนายน3,981.476,057.124,937.274,295.006,235.003,486.50-7.87 %-2.94 %29.38 %
กรกฎาคม3,981.476,057.124,937.274,060.001,972.603,899.55-1.97 %67.43 %21.02 %
สิงหาคม3,981.476,057.124,937.363,920.002,276.603,661.851.54 %62.41 %25.83 %
รวม 6 เดือน23,888.8246,448.9031,126.2722,976.0427,332.3530,007.173.82 %41.16 %3.60 %
รวม 12 เดือน47,777.6482,791.6260,750.2548,286.8454,037.9551,865.62-1.07 %34.73 %14.62 %