เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,599.501,599.502,055.88726.49536.55218.7054.58 %66.45 %89.36 %
ตุลาคม1,599.502,093.912,055.88467.22839.922.8570.79 %59.89 %99.86 %
พฤศจิกายน1,599.502,093.912,055.88507.91337.84203.5968.25 %83.87 %90.10 %
ธันวาคม1,599.502,093.912,074.90478.0444.67301.6070.11 %97.87 %85.46 %
มกราคม1,599.502,093.912,055.88422.1174.80166.1073.61 %96.43 %91.92 %
กุมภาพันธ์1,599.502,093.912,093.91581.4937.19142.4863.65 %98.22 %93.20 %
มีนาคม1,599.502,093.912,093.91370.4064.71135.4876.84 %96.91 %93.53 %
เมษายน1,599.502,093.912,074.90546.82102.86133.2765.81 %95.09 %93.58 %
พฤษภาคม1,599.502,093.912,074.90534.9575.5763.7366.55 %96.39 %96.93 %
มิถุนายน1,599.502,093.912,074.90363.80242.112.8577.26 %88.44 %99.86 %
กรกฎาคม1,599.502,093.912,074.90485.73137.5169.63 %93.43 %
สิงหาคม1,599.502,093.912,169.98240.67165.66111.6784.95 %92.09 %94.85 %
รวม 6 เดือน9,597.0012,069.0512,392.333,183.271,870.981,035.3266.83 %84.50 %91.65 %
รวม 12 เดือน19,194.0024,632.5124,955.825,725.652,659.4070.17 %89.20 %