เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,559.401,559.401,559.40112.21102.60246.0592.80 %93.42 %84.22 %
ตุลาคม1,559.401,559.401,559.4064.60302.6594.0595.86 %80.59 %93.97 %
พฤศจิกายน1,559.401,559.401,559.4085.50261.2594.0594.52 %83.25 %93.97 %
ธันวาคม1,559.401,559.401,603.0885.45353.40299.2594.52 %77.34 %81.33 %
มกราคม1,559.401,559.401,603.08206.46826.50110.2086.76 %47.00 %93.13 %
กุมภาพันธ์1,559.401,559.401,603.08276.0252.25110.2082.30 %96.65 %93.13 %
มีนาคม1,559.401,559.401,603.08266.62241.30183.6382.90 %84.53 %88.54 %
เมษายน1,559.401,559.401,603.08119.70323.95261.7992.32 %79.23 %83.67 %
พฤษภาคม1,559.401,559.401,603.08110.20199.50237.0192.93 %87.21 %85.22 %
มิถุนายน1,559.401,559.401,603.0836.76203.30178.0697.64 %86.96 %88.89 %
กรกฎาคม1,559.401,559.401,603.0871.25105.45243.4595.43 %93.24 %84.81 %
สิงหาคม1,559.401,559.401,603.08107.3566.50116.6093.12 %95.74 %92.73 %
รวม 6 เดือน9,356.409,356.409,487.44830.251,898.65953.8091.13 %79.71 %89.95 %
รวม 12 เดือน18,712.8018,712.8019,105.921,542.123,038.652,174.3491.76 %83.76 %88.62 %