เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,295.781,371.841,371.84271.61205.69422.0079.04 %85.01 %69.24 %
ตุลาคม1,295.781,371.841,371.84305.4953.22182.6376.42 %96.12 %86.69 %
พฤศจิกายน1,295.781,371.841,371.84122.90273.15144.8790.52 %80.09 %89.44 %
ธันวาคม1,295.781,371.841,371.84160.6480.99153.8587.60 %94.10 %88.79 %
มกราคม1,295.781,371.841,371.84327.24224.07150.4974.75 %83.67 %89.03 %
กุมภาพันธ์1,295.781,371.841,371.84338.14236.26144.7173.90 %82.78 %89.45 %
มีนาคม1,295.781,371.841,352.82323.02214.74207.9475.07 %84.35 %84.63 %
เมษายน1,295.781,371.841,352.82279.03289.3362.9578.47 %78.91 %95.35 %
พฤษภาคม1,295.781,371.841,371.84348.4817.51208.3873.11 %98.72 %84.81 %
มิถุนายน1,295.781,371.841,371.84211.16106.48111.0783.70 %92.24 %91.90 %
กรกฎาคม1,295.781,371.841,371.84295.02147.8873.6977.23 %89.22 %94.63 %
สิงหาคม1,295.781,371.841,466.92170.27222.09111.8886.86 %83.81 %92.37 %
รวม 6 เดือน7,774.688,231.048,231.041,526.021,073.381,198.5680.37 %86.96 %85.44 %
รวม 12 เดือน15,549.3616,462.0816,519.123,153.002,071.411,974.4679.72 %87.42 %88.05 %