เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,142.661,142.661,028.56374.62142.50380.0067.21 %87.53 %63.06 %
ตุลาคม1,142.661,142.661,028.56390.66419.94393.1065.81 %63.25 %61.78 %
พฤศจิกายน1,142.661,142.661,028.56521.36504.02345.0454.37 %55.89 %66.45 %
ธันวาคม1,142.661,142.661,028.56364.77379.3368.08 %63.12 %
มกราคม1,142.661,142.661,028.56382.85494.95237.5066.49 %56.68 %76.91 %
กุมภาพันธ์1,142.661,142.661,028.56462.56873.56190.0059.52 %23.55 %81.53 %
มีนาคม1,142.661,142.661,028.56404.27632.83114.0064.62 %44.62 %88.92 %
เมษายน1,142.661,142.66914.11560.60453.3995.0050.94 %60.32 %89.61 %
พฤษภาคม1,142.661,142.66914.11418.74447.4495.0063.35 %60.84 %89.61 %
มิถุนายน1,142.661,142.66914.11172.21427.5095.0084.93 %62.59 %89.61 %
กรกฎาคม1,142.661,142.66914.11161.50427.5095.0085.87 %62.59 %89.61 %
สิงหาคม1,142.661,142.66914.11173.24403.7593.1084.84 %64.67 %89.82 %
รวม 6 เดือน6,855.966,855.966,171.362,496.831,924.9763.58 %68.81 %
รวม 12 เดือน13,711.9213,711.9211,770.474,387.392,512.0768.00 %78.66 %