เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,624.291,624.291,624.290.950.95494.9599.94 %99.94 %69.53 %
ตุลาคม1,624.291,624.291,624.29140.900.95486.4091.33 %99.94 %70.05 %
พฤศจิกายน1,624.291,624.291,624.29205.200.95425.6087.37 %99.94 %73.80 %
ธันวาคม1,624.291,624.291,624.29141.55177.65372.4091.29 %89.06 %77.07 %
มกราคม1,624.291,624.291,624.29247.00168.15459.8084.79 %89.65 %71.69 %
กุมภาพันธ์1,624.291,624.291,624.29133.00177.65412.3091.81 %89.06 %74.62 %
มีนาคม1,624.291,624.291,624.29171.95210.90487.3589.41 %87.02 %70.00 %
เมษายน1,624.291,624.291,624.29433.200.95372.4073.33 %99.94 %77.07 %
พฤษภาคม1,624.291,624.291,624.29285.000.95342.0082.45 %99.94 %78.94 %
มิถุนายน1,624.291,624.291,624.2946.550.95364.8097.13 %99.94 %77.54 %
กรกฎาคม1,624.291,624.291,624.29308.750.95345.8080.99 %99.94 %78.71 %
สิงหาคม1,624.291,624.291,624.290.950.95353.4099.94 %99.94 %78.24 %
รวม 6 เดือน9,745.749,745.749,745.74868.60526.302,651.4591.09 %94.60 %72.79 %
รวม 12 เดือน19,491.4819,491.4819,491.482,115.00741.954,917.2089.15 %96.19 %74.77 %