เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน529.00604.05657.65269.93254.00211.2748.97 %57.95 %67.87 %
ตุลาคม529.00604.05657.65283.52278.3863.4746.40 %53.91 %90.35 %
พฤศจิกายน539.72604.05657.65381.66260.20309.5229.29 %56.92 %52.94 %
ธันวาคม539.72636.21657.65355.32253.2396.2634.17 %60.20 %85.36 %
มกราคม582.61636.21657.65301.87320.0983.3548.19 %49.69 %87.33 %
กุมภาพันธ์582.61646.93668.37153.89326.81120.8273.59 %49.48 %81.92 %
มีนาคม582.61582.61668.37224.07299.60208.7661.54 %48.58 %68.77 %
เมษายน582.61582.61668.37176.02211.2776.4369.79 %63.74 %88.57 %
พฤษภาคม529.00604.05657.65381.89230.2593.6827.81 %61.88 %85.76 %
มิถุนายน561.16604.05657.65360.22418.10139.1935.81 %30.78 %78.83 %
กรกฎาคม604.05657.65657.65259.88289.710.9556.98 %55.95 %99.86 %
สิงหาคม604.05657.65657.65209.6043.420.9565.30 %93.40 %99.86 %
รวม 6 เดือน3,302.663,731.503,956.621,746.201,692.72884.7047.13 %54.64 %77.64 %
รวม 12 เดือน6,766.147,420.127,923.963,357.873,185.061,404.6650.37 %57.08 %82.27 %