เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน479.66522.55490.39896.33649.87775.64-86.87 %-24.36 %-58.17 %
ตุลาคม479.66522.55490.391,216.50683.81116.34-153.62 %-30.86 %76.28 %
พฤศจิกายน479.66522.55490.391,402.60851.50652.17-192.42 %-62.95 %-32.99 %
ธันวาคม479.66522.55490.391,217.711,071.34595.39-153.87 %-105.02 %-21.41 %
มกราคม479.66522.55501.111,374.33934.80352.51-186.52 %-78.89 %29.65 %
กุมภาพันธ์501.11490.39501.111,121.41998.45588.49-123.78 %-103.60 %-17.44 %
มีนาคม501.11490.39501.111,011.50874.49755.19-101.85 %-78.33 %-50.70 %
เมษายน501.11479.66522.551,186.08570.17522.62-136.69 %-18.87 %-0.01 %
พฤษภาคม501.11479.66522.551,108.54830.391,010.73-121.22 %-73.12 %-93.42 %
มิถุนายน511.83479.66533.27330.32859.15413.8235.46 %-79.12 %22.40 %
กรกฎาคม522.55501.11533.27491.69559.86318.465.91 %-11.72 %40.28 %
สิงหาคม522.55501.11522.55769.97556.98365.38-47.35 %-11.15 %30.08 %
รวม 6 เดือน2,899.413,103.142,963.787,228.885,189.773,080.54-149.32 %-67.24 %-3.94 %
รวม 12 เดือน5,959.676,034.736,099.0812,126.989,440.826,466.74-103.48 %-56.44 %-6.03 %