เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,429.672,425.932,422.19708.67494.43663.1570.83 %79.62 %72.62 %
ตุลาคม2,429.672,425.932,422.19299.56416.07569.1087.67 %82.85 %76.50 %
พฤศจิกายน2,429.672,422.192,418.44267.58728.09593.5588.99 %69.94 %75.46 %
ธันวาคม2,425.932,422.192,418.44401.32427.33375.2483.46 %82.36 %84.48 %
มกราคม2,425.932,422.192,485.82649.00491.00272.4973.25 %79.73 %89.04 %
กุมภาพันธ์2,425.932,422.192,474.59425.11669.86361.5582.48 %72.34 %85.39 %
มีนาคม2,418.442,414.702,489.57569.63390.65700.9776.45 %83.82 %71.84 %
เมษายน2,418.442,410.962,429.67321.3385.49303.5886.71 %96.45 %87.51 %
พฤษภาคม2,418.442,410.962,429.67571.98101.48184.7176.35 %95.79 %92.40 %
มิถุนายน2,418.442,418.442,455.88467.89593.89229.3680.65 %75.44 %90.66 %
กรกฎาคม2,418.442,422.192,463.36663.15355.13631.2472.58 %85.34 %74.37 %
สิงหาคม2,418.442,422.192,452.13817.83805.24260.6466.18 %66.76 %89.37 %
รวม 6 เดือน14,566.8014,540.6214,641.672,751.253,226.792,835.0881.11 %77.81 %80.64 %
รวม 12 เดือน29,077.4429,040.0629,361.956,163.075,558.665,145.5778.80 %80.86 %82.48 %