เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,587.612,573.752,598.00970.65861.44911.1962.49 %66.53 %64.93 %
ตุลาคม2,576.062,569.142,598.00959.66662.43573.5262.75 %74.22 %77.92 %
พฤศจิกายน2,577.222,570.292,598.00980.35829.68659.1261.96 %67.72 %74.63 %
ธันวาคม2,577.222,572.602,598.00725.09597.39628.7571.87 %76.78 %75.80 %
มกราคม2,573.752,573.752,598.00795.25480.69664.6669.10 %81.32 %74.42 %
กุมภาพันธ์2,577.222,576.062,598.001,256.61706.25587.9551.24 %72.58 %77.37 %
มีนาคม2,577.222,580.682,598.00660.41659.70882.2274.38 %74.44 %66.04 %
เมษายน2,577.222,588.762,598.00260.00164.91480.8189.91 %93.63 %81.49 %
พฤษภาคม2,577.222,596.842,598.00425.78395.05315.6183.48 %84.79 %87.85 %
มิถุนายน2,577.222,598.002,598.00534.26546.88615.9179.27 %78.95 %76.29 %
กรกฎาคม2,578.372,598.002,598.00499.40706.56287.6980.63 %72.80 %88.93 %
สิงหาคม2,578.372,598.002,598.00883.80844.60315.9465.72 %67.49 %87.84 %
รวม 6 เดือน15,469.0815,435.5915,588.005,687.624,137.884,025.1863.23 %73.19 %74.18 %
รวม 12 เดือน30,934.7030,995.8731,176.008,951.267,455.586,923.3771.06 %75.95 %77.79 %