เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,022.142,018.672,022.14683.69358.65473.1366.19 %82.23 %76.60 %
ตุลาคม2,022.142,018.672,022.14187.99174.59186.0990.70 %91.35 %90.80 %
พฤศจิกายน2,022.142,018.672,022.14302.25611.63300.3585.05 %69.70 %85.15 %
ธันวาคม2,022.142,022.142,022.14317.39425.78315.5084.30 %78.94 %84.40 %
มกราคม2,019.832,022.142,019.83414.42562.22414.4279.48 %72.20 %79.48 %
กุมภาพันธ์2,019.832,022.142,019.83305.66805.80305.6684.87 %60.15 %84.87 %
มีนาคม2,019.832,022.142,019.83120.09485.15120.0994.05 %76.01 %94.05 %
เมษายน2,019.832,024.452,019.83211.02159.66458.7789.55 %92.11 %77.29 %
พฤษภาคม2,018.672,023.292,019.83349.91373.06157.7682.67 %81.56 %92.19 %
มิถุนายน2,019.832,023.292,019.83523.59460.67371.1674.08 %77.23 %81.62 %
กรกฎาคม2,018.672,022.142,019.83283.43554.51473.1085.96 %72.58 %76.58 %
สิงหาคม2,018.672,022.142,019.83234.53796.10760.0088.38 %60.63 %62.37 %
รวม 6 เดือน12,128.2212,122.4312,128.222,211.402,938.671,995.1481.77 %75.76 %83.55 %
รวม 12 เดือน24,243.7224,259.8824,247.203,933.985,767.814,336.0283.77 %76.22 %82.12 %