เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,672.051,660.361,664.98816.90956.44199.5051.14 %42.40 %88.02 %
ตุลาคม1,672.051,660.361,661.52268.34932.01894.7283.95 %43.87 %46.15 %
พฤศจิกายน1,672.051,660.361,661.52710.09488.49614.7257.53 %70.58 %63.00 %
ธันวาคม1,672.051,660.361,661.52294.59542.60592.0782.38 %67.32 %64.37 %
มกราคม1,672.051,660.361,661.52595.79753.97609.4664.37 %54.59 %63.32 %
กุมภาพันธ์1,672.051,660.361,661.52844.60728.65779.0049.49 %56.11 %53.12 %
มีนาคม1,717.081,663.831,661.52705.75448.94393.9858.90 %73.02 %76.29 %
เมษายน1,711.301,669.601,615.34665.43153.85507.3061.12 %90.79 %68.59 %
พฤษภาคม1,734.391,669.60875.62619.83170.05209.9564.26 %89.81 %76.02 %
มิถุนายน1,705.531,669.601,618.80570.95531.22218.5566.52 %68.18 %86.50 %
กรกฎาคม1,705.531,669.601,661.52716.60454.93190.9557.98 %72.75 %88.51 %
สิงหาคม1,722.701,669.60697.831,272.44209.00250.8026.14 %87.48 %64.06 %
รวม 6 เดือน10,032.309,962.169,972.583,530.304,402.163,689.4764.81 %55.81 %63.00 %
รวม 12 เดือน20,328.8319,973.9918,103.218,081.296,370.155,461.0060.25 %68.11 %69.83 %