เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกำแพงเพชร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,074.02921.90
ตุลาคม1,074.021,530.41408.50468.8261.97 %69.37 %
พฤศจิกายน1,074.021,530.41380.00789.2964.62 %48.43 %
ธันวาคม1,074.021,530.41403.75880.0462.41 %42.50 %
มกราคม1,074.021,530.41432.25677.4859.75 %55.73 %
กุมภาพันธ์1,074.021,530.41471.20409.3456.13 %73.25 %
มีนาคม1,530.41358.1976.60 %
เมษายน1,530.41399.8373.87 %
พฤษภาคม1,530.41377.4475.34 %
มิถุนายน1,530.41353.0476.93 %
กรกฎาคม1,530.41383.8474.92 %
สิงหาคม1,530.41399.8373.87 %
รวม 6 เดือน6,444.128,573.95
รวม 12 เดือน17,756.41