เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอคลองขลุง
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน147.25
ตุลาคม259.35144.40
พฤศจิกายน240.35142.50
ธันวาคม242.25147.25
มกราคม133.00142.50
กุมภาพันธ์129.20152.00
มีนาคม128.25144.40
เมษายน128.25147.25
พฤษภาคม128.25142.50
มิถุนายน171.95144.40
กรกฎาคม156.75142.50
สิงหาคม147.25142.50
รวม 6 เดือน875.90
รวม 12 เดือน1,739.45