เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพรานกระต่าย
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน776.04776.04475.29477.8338.75 %38.43 %
ตุลาคม776.04776.04475.29466.6338.75 %39.87 %
พฤศจิกายน776.04776.04530.37464.9931.66 %40.08 %
ธันวาคม776.04776.04544.15455.7629.88 %41.27 %
มกราคม776.04776.04424.15465.5345.34 %40.01 %
กุมภาพันธ์757.03776.04331.45971.7656.22 %-25.22 %
มีนาคม757.03776.04384.96481.0849.15 %38.01 %
เมษายน757.03776.04425.7615,528.46421.65-1,951.23 %45.67 %
พฤษภาคม757.03776.04549.96239.309,933.1468.39 %-1,179.98 %
มิถุนายน757.03776.04416.85366.454,285.0451.59 %-452.17 %
กรกฎาคม757.03776.04597.49474.3121,372.8537.35 %-2,654.09 %
สิงหาคม757.03776.04403.73645.509,921.4814.73 %-1,178.47 %
รวม 6 เดือน4,637.234,656.242,780.713,302.4940.04 %29.07 %
รวม 12 เดือน9,179.419,312.4820,419.6949,717.74-122.45 %-433.88 %