เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน8,283.188,131.057,997.94239.850.95253.5697.10 %99.99 %96.83 %
ตุลาคม8,283.188,035.977,997.94277.85363.05186.8396.65 %95.48 %97.66 %
พฤศจิกายน8,321.218,074.008,016.96127.75305.40161.1098.46 %96.22 %97.99 %
ธันวาคม8,359.248,074.008,016.96104.0098.30123.5098.76 %98.78 %98.46 %
มกราคม8,359.248,074.008,035.97364.80190.9569.2295.64 %97.64 %99.14 %
กุมภาพันธ์8,150.078,074.008,035.97204.2544.65134.9097.49 %99.45 %98.32 %
มีนาคม8,074.008,035.978,035.97456.3575.05104.5094.35 %99.07 %98.70 %
เมษายน8,074.008,035.978,035.97170.05159.109.0097.89 %98.02 %99.89 %
พฤษภาคม8,074.008,054.998,054.99233.1666.0037.5097.11 %99.18 %99.53 %
มิถุนายน8,074.008,054.998,074.00123.95144.2390.2598.46 %98.21 %98.88 %
กรกฎาคม8,131.058,054.998,093.02423.7085.00142.7094.79 %98.94 %98.24 %
สิงหาคม8,131.058,035.978,093.02161.00437.1854.1598.02 %94.56 %99.33 %
รวม 6 เดือน49,756.1248,463.0248,101.741,318.501,003.30929.1197.35 %97.93 %98.07 %
รวม 12 เดือน98,314.2296,735.9096,488.712,886.711,969.851,367.2197.06 %97.96 %98.58 %