เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน2,154.182,169.192,164.57602.55802.751,016.2872.03 %62.99 %53.05 %
ตุลาคม2,154.182,158.862,164.57708.77429.20427.5767.10 %80.12 %80.25 %
พฤศจิกายน2,154.182,158.802,164.57340.62540.06430.7484.19 %74.98 %80.10 %
ธันวาคม2,154.182,158.802,164.57539.12395.20515.0874.97 %81.69 %76.20 %
มกราคม2,154.182,158.802,169.19529.15988.11589.3475.44 %54.23 %72.83 %
กุมภาพันธ์2,154.182,158.802,169.19316.21761.90861.1285.32 %64.71 %60.30 %
มีนาคม2,154.182,162.212,168.03895.78760.98869.3058.42 %64.81 %59.90 %
เมษายน2,154.182,162.262,168.03607.05122.43303.5471.82 %94.34 %86.00 %
พฤษภาคม2,154.182,164.572,164.57596.25395.48113.7572.32 %81.73 %94.74 %
มิถุนายน2,141.732,154.432,164.57503.56409.73265.0076.49 %80.98 %87.76 %
กรกฎาคม2,141.732,154.432,164.57557.90646.00359.3973.95 %70.02 %83.40 %
สิงหาคม2,141.732,156.742,164.57639.43591.33227.0270.14 %72.58 %89.51 %
รวม 6 เดือน12,925.0812,963.2512,996.663,036.413,917.223,840.1376.51 %69.78 %70.45 %
รวม 12 เดือน25,812.8125,917.8925,991.006,836.376,843.175,978.1473.52 %73.60 %77.00 %