เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,705.961,703.661,704.81728.34731.81324.7857.31 %57.04 %80.95 %
ตุลาคม1,705.961,704.811,704.04791.66456.00336.3053.59 %73.25 %80.26 %
พฤศจิกายน1,705.961,704.811,704.04460.95627.02269.1672.98 %63.22 %84.20 %
ธันวาคม1,689.801,704.811,704.04642.84506.66446.5061.96 %70.28 %73.80 %
มกราคม1,699.041,704.811,706.35471.83630.16343.2172.23 %63.04 %79.89 %
กุมภาพันธ์1,696.731,704.811,704.04538.33570.00443.3468.27 %66.57 %73.98 %
มีนาคม1,697.881,704.811,704.04685.87579.34776.3759.60 %66.02 %54.44 %
เมษายน1,699.291,704.811,659.01481.6581.70110.8471.66 %95.21 %93.32 %
พฤษภาคม1,697.881,704.811,659.01551.31161.50145.6667.53 %90.53 %91.22 %
มิถุนายน1,697.881,704.811,702.88886.66360.05357.8347.78 %78.88 %78.99 %
กรกฎาคม1,703.661,704.811,664.79896.16525.66213.9247.40 %69.17 %87.15 %
สิงหาคม1,702.501,704.811,702.88753.99485.61158.3455.71 %71.52 %90.70 %
รวม 6 เดือน10,203.4510,227.7110,227.323,633.943,521.662,163.2864.39 %65.57 %78.85 %
รวม 12 เดือน20,402.5420,456.5720,319.937,889.595,715.523,926.2461.33 %72.06 %80.68 %