เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,884.481,882.171,881.021,104.64816.98728.4141.38 %56.59 %61.28 %
ตุลาคม1,876.401,881.021,881.02193.37427.31357.9989.69 %77.28 %80.97 %
พฤศจิกายน1,878.711,878.711,881.02803.55487.84242.6157.23 %74.03 %87.10 %
ธันวาคม1,878.711,879.861,879.86580.16451.57460.2569.12 %75.98 %75.52 %
มกราคม1,878.711,879.861,881.02484.92451.84292.3274.19 %75.96 %84.46 %
กุมภาพันธ์1,878.711,882.171,881.02507.87556.49530.0172.97 %70.43 %71.82 %
มีนาคม1,878.711,884.481,879.86352.32352.06636.1081.25 %81.32 %66.16 %
เมษายน1,878.711,887.941,879.86326.55128.37280.0282.62 %93.20 %85.10 %
พฤษภาคม1,878.711,884.481,885.63412.77161.74298.7278.03 %91.42 %84.16 %
มิถุนายน1,878.711,886.791,882.17837.61574.96382.3955.42 %69.53 %79.68 %
กรกฎาคม1,882.171,877.551,884.48837.61631.1184.0955.50 %66.39 %95.54 %
สิงหาคม1,882.171,879.861,883.32516.53609.61179.9972.56 %67.57 %90.44 %
รวม 6 เดือน11,275.7211,283.7911,284.963,674.513,192.042,611.5967.41 %71.71 %76.86 %
รวม 12 เดือน22,554.9022,584.8922,580.286,957.895,649.904,472.9069.15 %74.98 %80.19 %