เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน996.75958.72977.730.9563.400.9599.90 %93.39 %99.90 %
ตุลาคม939.70958.72977.730.950.9572.2099.90 %99.90 %92.62 %
พฤศจิกายน939.70958.72977.730.9524.4447.5099.90 %97.45 %95.14 %
ธันวาคม939.70958.721,243.960.9525.650.9599.90 %97.32 %99.92 %
มกราคม939.70958.721,243.960.950.9520.9099.90 %99.90 %98.32 %
กุมภาพันธ์939.70977.731,243.960.9548.450.9599.90 %95.04 %99.92 %
มีนาคม920.69977.731,243.960.950.950.9599.90 %99.90 %99.92 %
เมษายน958.72977.731,224.940.950.950.9599.90 %99.90 %99.92 %
พฤษภาคม958.72977.731,205.930.950.9525.6599.90 %99.90 %97.87 %
มิถุนายน958.72977.731,224.940.9541.800.9599.90 %95.72 %99.92 %
กรกฎาคม958.72977.731,224.940.950.9510.4599.90 %99.90 %99.15 %
สิงหาคม958.72977.731,243.960.9557.000.9599.90 %94.17 %99.92 %
รวม 6 เดือน5,695.255,771.336,665.075.70163.85143.4599.90 %97.16 %97.85 %
รวม 12 เดือน11,409.5411,637.7114,033.7411.40266.45183.3599.90 %97.71 %98.69 %