เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครปฐม
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน917.16246.31246.3173.14 %
ตุลาคม917.16246.3173.14 %
พฤศจิกายน917.16246.3173.14 %
ธันวาคม917.16246.3173.14 %
มกราคม917.16246.3173.14 %
กุมภาพันธ์917.16246.3173.14 %
มีนาคม917.16246.3173.14 %
เมษายน917.16246.3173.14 %
พฤษภาคม910.61246.3172.95 %
มิถุนายน910.61246.3172.95 %
กรกฎาคม910.61246.3172.95 %
สิงหาคม910.61246.3172.95 %
รวม 6 เดือน5,502.961,477.8473.14 %
รวม 12 เดือน10,979.722,955.6873.08 %