เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ที่ทำการปกครองอำเภอพุทธมณฑล
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน127.24
ตุลาคม764.81380.7650.22 %
พฤศจิกายน764.81295.0861.42 %
ธันวาคม764.81390.6148.93 %
มกราคม935.95284.5369.60 %
กุมภาพันธ์802.84389.6551.47 %
มีนาคม343.67
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
รวม 6 เดือน1,867.87
รวม 12 เดือน