เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน801.36801.36877.43535.80523.86485.9933.14 %34.63 %44.61 %
ตุลาคม801.36801.36877.43467.40583.97702.6041.67 %27.13 %19.93 %
พฤศจิกายน801.36801.36877.43638.40522.06698.7520.34 %34.85 %20.36 %
ธันวาคม801.36801.36877.43610.85719.87999.7123.77 %10.17 %-13.94 %
มกราคม801.36801.36877.43623.20837.74629.4522.23 %-4.54 %28.26 %
กุมภาพันธ์801.36801.36877.43627.95849.92677.4121.64 %-6.06 %22.80 %
มีนาคม801.36801.36877.43817.00721.35808.68-1.95 %9.98 %7.84 %
เมษายน801.36801.36877.43616.55781.15327.8023.06 %2.52 %62.64 %
พฤษภาคม801.36801.36877.43763.80675.16541.604.69 %15.75 %38.27 %
มิถุนายน801.36801.36877.43686.85648.32592.8614.29 %19.10 %32.43 %
กรกฎาคม801.36801.36877.43626.93517.80525.4321.77 %35.39 %40.12 %
สิงหาคม801.36801.36877.43547.21487.77339.8931.71 %39.13 %61.26 %
รวม 6 เดือน4,808.164,808.165,264.583,503.604,037.414,193.9227.13 %16.03 %20.34 %
รวม 12 เดือน9,616.329,616.3210,529.167,561.947,868.957,330.1721.36 %18.17 %30.38 %