เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน955.40955.40974.41533.87381.30383.2044.12 %60.09 %60.67 %
ตุลาคม955.40955.40955.40298.61260.80319.9368.74 %72.70 %66.51 %
พฤศจิกายน955.40955.401,031.46324.11390.24308.8166.08 %59.15 %70.06 %
ธันวาคม955.40955.401,031.46399.60574.75521.0358.17 %39.84 %49.49 %
มกราคม955.40955.401,031.46571.79458.55291.4440.15 %52.00 %71.74 %
กุมภาพันธ์955.40955.401,031.46513.00432.18322.2046.31 %54.76 %68.76 %
มีนาคม955.40955.401,031.46315.45534.30344.1266.98 %44.08 %66.64 %
เมษายน955.40974.411,031.46513.6854.06162.0646.23 %94.45 %84.29 %
พฤษภาคม955.40974.411,031.46493.34328.61299.0948.36 %66.28 %71.00 %
มิถุนายน955.40974.411,031.46560.74351.65359.0741.31 %63.91 %65.19 %
กรกฎาคม955.40974.41974.41361.68365.93272.1062.14 %62.45 %72.08 %
สิงหาคม955.40974.411,088.51318.45381.74147.2066.67 %60.82 %86.48 %
รวม 6 เดือน5,732.405,732.406,055.652,640.982,497.832,146.6153.93 %56.43 %64.55 %
รวม 12 เดือน11,464.8011,559.8512,244.415,204.334,514.113,730.2554.61 %60.95 %69.54 %