เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,161.651,161.651,047.55402.60532.04635.2765.34 %54.20 %39.36 %
ตุลาคม1,161.651,047.551,047.55358.15198.20472.6769.17 %81.08 %54.88 %
พฤศจิกายน1,161.651,047.551,047.55432.41419.52460.9162.78 %59.95 %56.00 %
ธันวาคม1,161.651,066.571,047.55461.23497.12317.5660.29 %53.39 %69.69 %
มกราคม1,161.651,066.571,047.55558.43660.56468.6051.93 %38.07 %55.27 %
กุมภาพันธ์1,161.651,047.551,047.55507.36612.98419.8056.32 %41.48 %59.93 %
มีนาคม1,161.651,047.551,047.55564.67545.76699.1051.39 %47.90 %33.26 %
เมษายน1,161.651,047.551,047.55517.47439.79437.6755.45 %58.02 %58.22 %
พฤษภาคม1,161.651,047.551,047.55508.59452.04312.7756.22 %56.85 %70.14 %
มิถุนายน1,161.651,047.551,047.55509.04587.77515.4356.18 %43.89 %50.80 %
กรกฎาคม1,161.651,047.551,047.55410.08570.00453.5064.70 %45.59 %56.71 %
สิงหาคม1,161.651,047.551,047.55385.87613.70391.9166.78 %41.42 %62.59 %
รวม 6 เดือน6,969.906,437.446,285.302,720.182,920.412,774.8260.97 %54.63 %55.85 %
รวม 12 เดือน13,939.8012,722.7412,570.605,615.916,129.475,585.2059.71 %51.82 %55.57 %