เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,658.001,791.111,810.13760.95505.40709.6554.10 %71.78 %60.80 %
ตุลาคม1,619.971,791.111,810.13486.40490.20495.9069.97 %72.63 %72.60 %
พฤศจิกายน1,715.051,791.111,810.13494.00494.95456.0071.20 %72.37 %74.81 %
ธันวาคม1,753.081,886.191,810.13464.55861.65434.1573.50 %54.32 %76.02 %
มกราคม1,810.131,886.191,810.13494.001,137.92521.5572.71 %39.67 %71.19 %
กุมภาพันธ์1,810.131,886.191,867.171,049.75686.73446.5042.01 %63.59 %76.09 %
มีนาคม1,753.081,829.141,867.17579.50704.90432.2566.94 %61.46 %76.85 %
เมษายน1,772.091,791.111,905.21464.55505.40442.7073.79 %71.78 %76.76 %
พฤษภาคม1,772.091,791.111,905.21494.00494.00447.4572.12 %72.42 %76.51 %
มิถุนายน1,753.081,791.111,905.21508.25489.25438.9071.01 %72.68 %76.96 %
กรกฎาคม1,810.131,791.112,019.30470.25470.25437.0074.02 %73.75 %78.36 %
สิงหาคม1,791.111,791.112,019.30494.00456.00418.0072.42 %74.54 %79.30 %
รวม 6 เดือน10,366.3611,031.9010,917.823,749.654,176.853,063.7563.83 %62.14 %71.94 %
รวม 12 เดือน21,017.9421,816.5922,539.226,760.207,296.655,680.0567.84 %66.55 %74.80 %