เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน865.52876.99863.22223.25572.07336.2474.21 %34.77 %61.05 %
ตุลาคม865.85876.72863.16712.00399.35489.3417.77 %54.45 %43.31 %
พฤศจิกายน867.06862.89857.59650.50355.98364.5224.98 %58.75 %57.50 %
ธันวาคม867.53863.56853.91495.65271.89498.1042.87 %68.52 %41.67 %
มกราคม868.53863.29832.15273.60326.80221.2368.50 %62.15 %73.41 %
กุมภาพันธ์869.07912.11839.27499.45435.62325.0542.53 %52.24 %61.27 %
มีนาคม869.07912.85838.87495.90357.51459.8842.94 %60.84 %45.18 %
เมษายน869.60913.05838.80413.25352.86209.7452.48 %61.35 %74.99 %
พฤษภาคม869.94911.78837.53389.11486.20249.8555.27 %46.68 %70.17 %
มิถุนายน870.81912.18837.66282.30431.99275.0667.58 %52.64 %67.16 %
กรกฎาคม878.26890.82837.73539.83427.25269.7538.53 %52.04 %67.80 %
สิงหาคม870.01863.29837.53488.37515.23233.4143.87 %40.32 %72.13 %
รวม 6 เดือน5,203.565,255.565,109.302,854.452,361.712,234.4845.14 %55.06 %56.27 %
รวม 12 เดือน10,431.2510,659.5310,137.425,463.214,932.753,932.1847.63 %53.72 %61.21 %