เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน595.79595.79590.88359.00259.35237.5039.74 %56.47 %59.81 %
ตุลาคม589.54596.19589.34395.25363.30228.0032.96 %39.06 %61.31 %
พฤศจิกายน590.01596.79589.47360.00269.25264.7538.98 %54.88 %55.09 %
ธันวาคม589.74611.50588.40321.00171.00247.0045.57 %72.04 %58.02 %
มกราคม588.87625.40595.18437.90436.00264.9425.64 %30.28 %55.49 %
กุมภาพันธ์587.93632.25608.21280.25416.75190.0052.33 %34.08 %68.76 %
มีนาคม587.80632.58608.48361.00434.15242.2538.58 %31.37 %60.19 %
เมษายน588.33631.44608.35349.60207.50133.0040.58 %67.14 %78.14 %
พฤษภาคม588.60631.64621.44398.00237.5099.7532.38 %62.40 %83.95 %
มิถุนายน588.60632.11621.64375.25142.50104.5036.25 %77.46 %83.19 %
กรกฎาคม596.12632.51621.64329.65230.85204.7544.70 %63.50 %67.06 %
สิงหาคม596.92611.76621.64443.24354.75142.5025.75 %42.01 %77.08 %
รวม 6 เดือน3,541.883,657.923,561.482,153.401,915.651,432.1939.20 %47.63 %59.79 %
รวม 12 เดือน7,088.257,429.967,264.674,410.143,522.902,358.9437.78 %52.59 %67.53 %