เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สพ.พิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน548.94547.87546.66667.85682.10266.00-21.66 %-24.50 %51.34 %
ตุลาคม549.21549.01546.31377.15461.49237.5031.33 %15.94 %56.53 %
พฤศจิกายน548.34550.02545.20481.65374.30257.4512.16 %31.95 %52.78 %
ธันวาคม548.34548.99545.20498.75565.25299.259.04 %-2.96 %45.11 %
มกราคม548.07548.50544.60600.40529.15142.50-9.55 %3.53 %73.83 %
กุมภาพันธ์548.07548.74544.74519.65461.7085.505.19 %15.86 %84.30 %
มีนาคม546.73549.28544.51535.80328.70265.052.00 %40.16 %51.32 %
เมษายน546.93548.21543.45591.65147.25171.00-8.18 %73.14 %68.53 %
พฤษภาคม547.07547.54551.29506.30161.5085.507.45 %70.50 %84.49 %
มิถุนายน546.80547.87551.51597.50211.85128.25-9.27 %61.33 %76.75 %
กรกฎาคม547.60547.54551.05504.55218.50152.007.86 %60.09 %72.42 %
สิงหาคม548.01547.47551.02428.45356.25177.6521.82 %34.93 %67.76 %
รวม 6 เดือน3,290.973,293.133,272.713,145.453,073.991,288.204.42 %6.65 %60.64 %
รวม 12 เดือน6,574.116,581.046,565.546,309.704,498.042,267.654.02 %31.65 %65.46 %