เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน311.04310.73324.1066.16215.692.8578.73 %30.59 %99.12 %
ตุลาคม318.94318.63308.31115.05207.09299.3963.93 %35.01 %2.89 %
พฤศจิกายน326.83310.73316.2040.240.95139.7987.69 %99.69 %55.79 %
ธันวาคม281.58302.84316.20189.7768.4980.2732.60 %77.38 %74.62 %
มกราคม313.16313.16305.57119.70251.30124.2061.78 %19.75 %59.35 %
กุมภาพันธ์294.94297.37266.0968.360.95173.4376.82 %99.68 %34.82 %
มีนาคม310.73318.63226.6276.60267.8096.9975.35 %15.95 %57.20 %
เมษายน310.73318.63266.09210.900.9596.9032.13 %99.70 %63.58 %
พฤษภาคม302.84318.63266.09207.480.9596.9031.49 %99.70 %63.58 %
มิถุนายน302.84318.63273.99192.85112.0896.9036.32 %64.82 %64.63 %
กรกฎาคม302.84373.90321.36139.77100.7196.9053.85 %73.07 %69.85 %
สิงหาคม308.00318.63297.68141.002.8547.0754.22 %99.11 %84.19 %
รวม 6 เดือน1,846.491,853.461,836.47599.29744.48819.9467.54 %59.83 %55.35 %
รวม 12 เดือน3,684.473,820.513,488.301,567.891,229.811,351.6057.45 %67.81 %61.25 %