เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน284.82311.86303.96570.95475.00472.00-100.46 %-52.31 %-55.28 %
ตุลาคม292.72311.86303.96497.80649.8098.80-70.06 %-108.36 %67.50 %
พฤศจิกายน300.61311.86303.96503.88208.05298.30-67.62 %33.29 %1.86 %
ธันวาคม269.03288.17303.96397.10121.60-37.80 %59.99 %
มกราคม298.19311.86303.96570.00380.00127.30-91.15 %-21.85 %58.12 %
กุมภาพันธ์282.39296.07303.96556.70375.25277.40-97.14 %-26.74 %8.74 %
มีนาคม298.19248.69303.96328.80414.21-10.27 %-36.27 %
เมษายน282.39272.38319.75500.93350.0038.00-77.39 %-28.50 %88.12 %
พฤษภาคม282.39146.05280.28529.36560.000.95-87.46 %-283.43 %99.66 %
มิถุนายน290.29146.05146.05379.40550.00180.50-30.70 %-276.58 %-23.59 %
กรกฎาคม290.29296.07146.05311.60520.00171.00-7.34 %-75.63 %-17.08 %
สิงหาคม282.39303.96146.05426.46485.50135.85-51.02 %-59.72 %6.98 %
รวม 6 เดือน1,727.761,831.681,823.762,485.201,395.40-35.68 %23.49 %
รวม 12 เดือน3,453.703,244.883,165.902,335.9126.22 %