เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน324.40321.67321.670.9510.17172.1899.71 %96.84 %46.47 %
ตุลาคม297.37321.67308.9210.1710.17223.6496.58 %96.84 %27.61 %
พฤศจิกายน313.16321.67319.5510.1711.01246.7396.75 %96.58 %22.79 %
ธันวาคม281.58308.61327.4510.1710.78187.1196.39 %96.51 %42.86 %
มกราคม305.26332.61327.4510.1710.2260.8996.67 %96.93 %81.40 %
กุมภาพันธ์289.47316.82311.6610.1710.97158.3096.49 %96.54 %49.21 %
มีนาคม305.26261.55351.1310.1713.40180.5996.67 %94.88 %48.57 %
เมษายน286.74166.80314.3910.1714.93153.0796.45 %91.05 %51.31 %
พฤษภาคม305.26166.80306.4910.1715.17116.1496.67 %90.90 %62.11 %
มิถุนายน289.47316.82338.0810.1734.14100.0796.49 %89.22 %70.40 %
กรกฎาคม297.37324.71330.1810.17154.71106.1896.58 %52.35 %67.84 %
สิงหาคม313.16340.50330.1810.17119.21144.3896.75 %64.99 %56.27 %
รวม 6 เดือน1,811.241,923.051,916.7051.8263.341,048.8597.14 %96.71 %45.28 %
รวม 12 เดือน3,608.503,500.233,887.15112.87414.901,849.2996.87 %88.15 %52.43 %