เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ พิษณุโลกปัญญานุกูล
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน545.86543.12578.671,755.211,967.191,885.08-221.55 %-262.20 %-225.76 %
ตุลาคม363.34551.02586.571,344.621,186.421,515.65-270.07 %-115.31 %-158.39 %
พฤศจิกายน532.19543.12647.031,890.341,597.93979.48-255.20 %-194.21 %-51.38 %
ธันวาคม540.08551.02654.931,960.131,529.321,515.15-262.93 %-177.54 %-131.34 %
มกราคม540.08551.021,338.541,549.871,289.951,125.63-186.97 %-134.10 %15.91 %
กุมภาพันธ์516.40543.431,041.411,433.061,712.761,106.23-177.51 %-215.17 %-6.22 %
มีนาคม540.08432.891,338.541,598.281,140.461,113.72-195.93 %-163.45 %16.80 %
เมษายน532.19314.46891.39939.82358.88911.14-76.59 %-14.13 %-2.22 %
พฤษภาคม413.75314.461,057.201,084.36420.13489.46-162.08 %-33.60 %53.70 %
มิถุนายน532.19314.46783.761,972.391,134.771,119.38-270.62 %-260.86 %-42.82 %
กรกฎาคม540.08559.221,065.101,769.371,354.791,036.00-227.61 %-142.26 %2.73 %
สิงหาคม540.08559.22791.652,086.761,691.48966.65-286.38 %-202.47 %-22.11 %
รวม 6 เดือน3,037.953,282.734,847.159,933.239,283.578,127.22-226.97 %-182.80 %-67.67 %
รวม 12 เดือน6,136.325,777.4410,774.7919,384.2015,384.0813,763.58-215.89 %-166.28 %-27.74 %