เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน939.72623.96623.96693.500.9526.20 %99.85 %
ตุลาคม939.72623.96623.96992.501,419.20328.25-5.62 %-127.45 %47.39 %
พฤศจิกายน939.72623.96623.96529.50706.03262.5243.65 %-13.15 %57.93 %
ธันวาคม939.72623.96623.96460.25511.91505.9751.02 %17.96 %18.91 %
มกราคม939.72623.96623.96810.40522.86685.9713.76 %16.20 %-9.94 %
กุมภาพันธ์939.72623.96623.96622.30562.15145.2233.78 %9.91 %76.73 %
มีนาคม939.72623.96681.011,178.39506.29647.33-25.40 %18.86 %4.95 %
เมษายน939.72623.96681.01697.60108.35349.0025.77 %82.64 %48.75 %
พฤษภาคม939.72623.96681.01754.00616.76207.1319.76 %1.15 %69.58 %
มิถุนายน939.72623.96681.01807.50328.05322.9614.07 %47.42 %52.58 %
กรกฎาคม939.72623.96681.01517.45319.60346.0344.94 %48.78 %49.19 %
สิงหาคม939.72681.01517.450.95109.0044.94 %83.99 %
รวม 6 เดือน5,638.323,743.763,743.764,108.451,928.8827.13 %48.48 %
รวม 12 เดือน11,276.647,829.828,580.843,910.3423.91 %50.06 %