เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,234.423,141.853,291.44301.20429.54404.7890.69 %86.33 %87.70 %
ตุลาคม3,310.483,141.853,291.44186.72346.60484.6994.36 %88.97 %85.27 %
พฤศจิกายน3,310.483,141.853,291.44199.55538.64352.1293.97 %82.86 %89.30 %
ธันวาคม3,310.483,141.853,291.44249.98260.44588.1792.45 %91.71 %82.13 %
มกราคม3,310.483,141.85298.30398.28542.8890.99 %87.32 %
กุมภาพันธ์3,310.483,141.85751.45340.31468.8777.30 %89.17 %
มีนาคม3,310.483,141.85523.64215.79380.4084.18 %93.13 %
เมษายน3,310.483,141.85317.7742.75380.9590.40 %98.64 %
พฤษภาคม3,310.483,141.85282.72150.01380.0091.46 %95.23 %
มิถุนายน3,310.483,141.85361.56142.50380.0089.08 %95.46 %
กรกฎาคม3,310.483,141.85251.75142.501,932.1092.40 %95.46 %
สิงหาคม3,310.483,141.85237.50557.89154.7192.83 %82.24 %
รวม 6 เดือน19,786.8218,851.101,987.202,313.812,841.5189.96 %87.73 %
รวม 12 เดือน39,649.7037,702.203,962.153,565.256,449.6690.01 %90.54 %