เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน987.61987.61987.61402.23276.68203.8259.27 %71.98 %79.36 %
ตุลาคม987.61987.61987.61442.59225.20122.9455.19 %77.20 %87.55 %
พฤศจิกายน987.61987.61987.61503.45107.87190.9449.02 %89.08 %80.67 %
ธันวาคม987.61987.61987.61286.25257.91244.9971.02 %73.89 %75.19 %
มกราคม987.61987.61987.61359.95199.6992.2263.55 %79.78 %90.66 %
กุมภาพันธ์987.61987.61987.61349.01107.22145.9664.66 %89.14 %85.22 %
มีนาคม987.61987.61987.61396.99117.38353.1759.80 %88.12 %64.24 %
เมษายน987.61987.61987.61283.1948.3560.7071.33 %95.10 %93.85 %
พฤษภาคม987.61987.61987.61503.92154.46132.9248.98 %84.36 %86.54 %
มิถุนายน987.61987.61987.61371.93186.3090.0162.34 %81.14 %90.89 %
กรกฎาคม987.61987.61987.61239.5268.81111.1675.75 %93.03 %88.74 %
สิงหาคม987.61987.61987.61250.49432.9874.1774.64 %56.16 %92.49 %
รวม 6 เดือน5,925.665,925.665,925.662,343.481,174.571,000.8860.45 %80.18 %83.11 %
รวม 12 เดือน11,851.3211,851.3211,851.324,389.512,182.841,823.0162.96 %81.58 %84.62 %