เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน358.37359.33359.65294.50282.57490.9117.82 %21.36 %-36.50 %
ตุลาคม359.01359.33359.65411.20127.50549.69-14.54 %64.52 %-52.84 %
พฤศจิกายน359.01359.33359.97232.56281.00150.3335.22 %21.80 %58.24 %
ธันวาคม359.01359.33359.97499.00201.00322.80-38.99 %44.06 %10.33 %
มกราคม359.01359.33359.97389.89240.00211.85-8.60 %33.21 %41.15 %
กุมภาพันธ์359.01359.01359.97269.00180.50210.2725.07 %49.72 %41.59 %
มีนาคม358.69359.01359.97248.50260.50211.8130.72 %27.44 %41.16 %
เมษายน358.69359.01360.30248.50144.00148.0030.72 %59.89 %58.92 %
พฤษภาคม358.69359.01360.30276.95194.00148.0022.79 %45.96 %58.92 %
มิถุนายน358.69359.01360.30156.45202.50256.8356.38 %43.59 %28.72 %
กรกฎาคม358.69359.01360.30233.46401.704,699.5034.91 %-11.89 %-1,204.33 %
สิงหาคม359.33359.01360.30282.61503.413,662.2621.35 %-40.22 %-916.45 %
รวม 6 เดือน2,153.422,155.662,159.182,096.151,312.571,935.852.66 %39.11 %10.34 %
รวม 12 เดือน4,306.204,309.724,320.653,542.623,018.6711,062.2517.73 %29.96 %-156.03 %