เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน898.35898.35898.35311.20385.482.8565.36 %57.09 %99.68 %
ตุลาคม898.35898.35898.35200.84122.232.8577.64 %86.39 %99.68 %
พฤศจิกายน898.35898.35898.35275.78270.05362.7769.30 %69.94 %59.62 %
ธันวาคม898.35898.35898.35280.55127.66330.6268.77 %85.79 %63.20 %
มกราคม898.35898.35898.35198.79443.82302.4077.87 %50.60 %66.34 %
กุมภาพันธ์898.35898.35898.35114.72259.76345.6187.23 %71.08 %61.53 %
มีนาคม898.35898.35898.35163.77269.15165.3981.77 %70.04 %81.59 %
เมษายน898.35898.35898.35112.0330.16199.8787.53 %96.64 %77.75 %
พฤษภาคม898.35898.35898.35147.17162.15129.2083.62 %81.95 %85.62 %
มิถุนายน898.35898.35898.35133.89128.03184.7185.10 %85.75 %79.44 %
กรกฎาคม898.35898.35898.35249.242.85186.1672.26 %99.68 %79.28 %
สิงหาคม898.35898.35898.35488.542.8550.8845.62 %99.68 %94.34 %
รวม 6 เดือน5,390.105,390.105,390.101,381.891,609.001,347.1074.36 %70.15 %75.01 %
รวม 12 เดือน10,780.2010,780.2010,780.202,676.532,204.202,263.2975.17 %79.55 %79.01 %