เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน3,672.783,672.783,520.65526.30837.73150.2285.67 %77.19 %95.73 %
ตุลาคม3,672.783,672.783,520.65451.06488.25502.2487.72 %86.71 %85.73 %
พฤศจิกายน3,672.783,672.783,520.65247.38191.07531.7693.26 %94.80 %84.90 %
ธันวาคม3,672.783,672.783,520.65468.241,257.38445.8687.25 %65.76 %87.34 %
มกราคม3,672.783,672.783,520.65781.561,053.17415.6278.72 %71.32 %88.19 %
กุมภาพันธ์3,672.783,672.783,520.651,389.92505.71637.1462.16 %86.23 %81.90 %
มีนาคม3,672.783,672.783,520.65965.34304.80546.5373.72 %91.70 %84.48 %
เมษายน3,672.783,672.783,520.65679.69188.54419.2781.49 %94.87 %88.09 %
พฤษภาคม3,672.783,672.783,520.65923.93285.65534.4174.84 %92.22 %84.82 %
มิถุนายน3,672.783,672.783,520.651,086.55429.50526.3470.42 %88.31 %85.05 %
กรกฎาคม3,672.783,672.783,520.65776.83188.63704.3378.85 %94.86 %79.99 %
สิงหาคม3,672.783,672.783,520.65773.81362.73391.5578.93 %90.12 %88.88 %
รวม 6 เดือน22,036.6822,036.6821,123.903,864.454,333.322,682.8482.46 %80.34 %87.30 %
รวม 12 เดือน44,073.3644,073.3642,247.809,070.616,093.165,805.2779.42 %86.17 %86.26 %