เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน862.44860.84861.48875.03358.491.85-1.46 %58.36 %99.79 %
ตุลาคม862.76861.16861.48791.93489.98785.968.21 %43.10 %8.77 %
พฤศจิกายน862.76861.16861.48611.28810.90597.7529.15 %5.84 %30.61 %
ธันวาคม862.76861.16861.48442.28269.09625.2448.74 %68.75 %27.42 %
มกราคม862.76861.48861.48862.55520.24407.080.02 %39.61 %52.75 %
กุมภาพันธ์862.76861.48861.48564.75386.26241.2334.54 %55.16 %72.00 %
มีนาคม862.76861.48861.48943.26282.63811.73-9.33 %67.19 %5.77 %
เมษายน862.76861.16861.48657.39323.27467.9923.80 %62.46 %45.68 %
พฤษภาคม862.44861.48861.48225.46486.883,167.4473.86 %43.48 %-267.67 %
มิถุนายน862.44861.48861.48742.77673.581,135.3313.88 %21.81 %-31.79 %
กรกฎาคม862.12861.16861.48391.78744.37642.8254.56 %13.56 %25.38 %
สิงหาคม862.12861.16861.48435.52179.8785.9849.48 %79.11 %90.02 %
รวม 6 เดือน5,176.245,167.285,168.884,147.812,834.962,659.1119.87 %45.14 %48.56 %
รวม 12 เดือน10,350.8810,335.2010,337.767,543.995,525.578,970.4027.12 %46.54 %13.23 %