เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน988.47988.47988.470.950.952.8599.90 %99.90 %99.71 %
ตุลาคม992.22988.47988.472.852.851.8599.71 %99.71 %99.81 %
พฤศจิกายน992.22988.47988.47134.422.8538.3586.45 %99.71 %96.12 %
ธันวาคม992.22988.47988.472.852.8542.3999.71 %99.71 %95.71 %
มกราคม992.22988.47988.471.952.8537.0299.80 %99.71 %96.25 %
กุมภาพันธ์988.47984.73988.471.952.8579.9299.80 %99.71 %91.91 %
มีนาคม988.47984.73988.471.952.850.9599.80 %99.71 %99.90 %
เมษายน988.47988.47988.471.952.8568.6999.80 %99.71 %93.05 %
พฤษภาคม988.47988.47988.471.952.8570.7999.80 %99.71 %92.84 %
มิถุนายน988.47988.47988.4756.752.85185.3694.26 %99.71 %81.25 %
กรกฎาคม988.47988.47988.47158.572.8570.3083.96 %99.71 %92.89 %
สิงหาคม988.47988.47988.4717.822.85100.6298.20 %99.71 %89.82 %
รวม 6 เดือน5,945.825,927.085,930.82144.9715.20202.3997.56 %99.74 %96.59 %
รวม 12 เดือน11,876.6411,854.1611,861.64383.9732.30699.1196.77 %99.73 %94.11 %