เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,028.57952.45952.45896.59760.00966.2212.83 %20.21 %-1.45 %
ตุลาคม1,028.57952.45952.45724.851,172.64936.2229.53 %-23.12 %1.70 %
พฤศจิกายน1,028.57952.45952.45657.40867.261,128.8836.09 %8.94 %-18.52 %
ธันวาคม1,028.57952.45952.45563.35901.99951.1845.23 %5.30 %0.13 %
มกราคม1,028.57952.45933.44581.40944.30902.8243.47 %0.86 %3.28 %
กุมภาพันธ์1,028.57952.45933.44579.50899.17810.0743.66 %5.59 %13.22 %
มีนาคม1,066.60933.44933.44987.841,144.871,052.687.38 %-22.65 %-12.77 %
เมษายน1,066.60914.42933.44987.84999.34872.807.38 %-9.29 %6.50 %
พฤษภาคม1,066.60914.42952.451,096.301,218.28828.65-2.78 %-33.23 %13.00 %
มิถุนายน1,085.62952.45952.451,019.921,054.211,062.916.05 %-10.68 %-11.60 %
กรกฎาคม1,085.62952.45952.45803.36943.39751.9926.00 %0.95 %21.05 %
สิงหาคม1,085.62952.45933.44760.001,006.05771.3429.99 %-5.63 %17.37 %
รวม 6 เดือน6,171.425,714.705,676.684,003.095,545.355,695.3835.14 %2.96 %-0.33 %
รวม 12 เดือน12,628.0811,334.3311,334.359,658.3511,911.4911,035.7523.52 %-5.09 %2.63 %