เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,522.951,351.811,353.66241.30280.25266.0084.16 %79.27 %80.35 %
ตุลาคม1,294.761,389.841,353.66285.00282.15555.7577.99 %79.70 %58.94 %
พฤศจิกายน1,370.831,332.791,353.66261.25261.25259.3580.94 %80.40 %80.84 %
ธันวาคม1,370.831,294.761,353.66237.50237.50227.0582.67 %81.66 %83.23 %
มกราคม1,256.731,294.761,334.64282.15282.15237.5077.55 %78.21 %82.20 %
กุมภาพันธ์1,332.791,294.761,332.79156.75261.25209.0088.24 %79.82 %84.32 %
มีนาคม1,446.891,294.761,332.79242.25237.50142.5083.26 %81.66 %89.31 %
เมษายน1,408.861,294.761,332.79237.50237.50152.0083.14 %81.66 %88.60 %
พฤษภาคม1,256.731,294.761,332.79261.25266.00142.5079.21 %79.46 %89.31 %
มิถุนายน1,294.761,275.751,332.79261.25285.00142.5079.82 %77.66 %89.31 %
กรกฎาคม1,313.781,275.751,294.76237.50266.00397.5881.92 %79.15 %69.29 %
สิงหาคม1,294.761,275.751,294.76270.75237.500.9579.09 %81.38 %99.93 %
รวม 6 เดือน8,148.897,958.728,082.071,463.951,604.551,754.6582.03 %79.84 %78.29 %
รวม 12 เดือน16,164.6715,670.2516,002.752,974.453,134.052,732.6881.60 %80.00 %82.92 %