เปรียบเทียบการใช้น้ำมันรายเดือนในช่วงปี 2562 - 2564 ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
   เดือน ค่ามาตรฐานการใช้น้ำมัน การใช้น้ำมันจริง ผลประหยัด
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
กันยายน1,563.921,563.921,563.92950.09647.59867.6539.25 %58.59 %44.52 %
ตุลาคม1,563.921,563.921,563.921,185.891,000.08779.8224.17 %36.05 %50.14 %
พฤศจิกายน1,563.921,563.921,563.92594.07508.81861.8562.01 %67.47 %44.89 %
ธันวาคม1,563.921,563.921,563.92460.27601.53746.9370.57 %61.54 %52.24 %
มกราคม1,563.921,563.921,563.92682.33748.02812.5656.37 %52.17 %48.04 %
กุมภาพันธ์1,563.921,563.921,563.921,157.19556.20922.4326.01 %64.44 %41.02 %
มีนาคม1,563.921,563.921,563.921,028.00789.63673.7134.27 %49.51 %56.92 %
เมษายน1,563.921,563.921,563.91937.87341.99332.4240.03 %78.13 %78.74 %
พฤษภาคม1,563.921,563.921,563.911,162.92671.12667.7825.64 %57.09 %57.30 %
มิถุนายน1,563.921,563.921,563.91751.58772.95808.8251.94 %50.58 %48.28 %
กรกฎาคม1,563.921,563.921,563.911,079.291,219.13798.2230.99 %22.05 %48.96 %
สิงหาคม1,563.921,563.921,563.91884.411,015.00759.5543.45 %35.10 %51.43 %
รวม 6 เดือน9,383.529,383.529,383.525,029.844,062.234,991.2446.40 %56.71 %46.81 %
รวม 12 เดือน18,767.0418,767.0418,766.9910,873.928,872.049,031.7542.06 %52.73 %51.87 %